Triển khai nhiệm vụ của Bộ VHTTDL, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng: Quyết liệt hành động, khát vọng cống hiến

Chiều ngày 26.4, Bộ VHTTDL đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ của Bộ trong thời gian tới với đầu cầu chính là Hà Nội cùng hai điểm cầu tại TP.HCM và Đà Nẵng. Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng chủ trì Hội nghị. Cùng chủ trì còn có các Thứ trưởng: Tạ Quang Đông, Trịnh Thị Thuỷ, Đoàn Văn Việt, Hoàng Đạo Cương.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng, các Thứ trưởng: Tạ Quang Đông, Trịnh Thị Thuỷ, Hoàng Đạo Cương, Đoàn Văn Việt chủ trì Hội nghị

Dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Đảng uỷ Bộ, Công đoàn Bộ, Đoàn TNCS HCM Bộ; các đồng chí là cấp trưởng, cấp phó các đơn vị quản lý nhà nước; các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ; các doanh nghiệp thuộc Bộ.

Xây dựng chương trình hành động sát thực, có tính khả thi

Hội nghị đã nghe Thứ trưởng Tạ Quang Đông trình bày báo cáo về những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng về phát triển Văn hoá; tóm tắt Chiến lược phát triển Văn hoá đến năm 2030; nghe Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương trình bày mục tiêu, nhiệm vụ của ngành TDTT năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ từ năm 2021-2026; nghe Thứ trưởng Đoàn Văn Việt trình bày báo cáo đưa Du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; nghe Thứ trưởng Trịnh Thị Thuỷ trình bày báo cáo chuyên đề về công tác gia đình trong tình hình mới. Hội nghị cũng đã nghe nhiều ý kiến thảo luận góp ý cho các báo cáo chuyên đề nói trên.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng điều hành Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh, năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết, Hội nghị của Bộ VHTTDL được tổ chức trên cơ sở quán triệt Chỉ thị của Bộ Chính trị, định hướng của Chính phủ về việc giao cho các Bộ, ngành khẩn trương xây dựng chương trình hành động theo đúng tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Cũng theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng, xuất phát từ nguyên tắc kế thừa, ổn định và phát triển, sau khi nhận bàn giao công việc, ổn định công tác tổ chức bộ máy để điều hành công việc của Bộ không bị đứt gãy trong từng thời điểm, lãnh đạo Bộ đã họp và quyết nghị tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai nhiệm vụ trọng tâm của ngành để cùng bàn định những công việc của Bộ trong thời gian tới.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông trình bày báo cáo về những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng về phát triển Văn hoá; tóm tắt Chiến lược phát triển Văn hoá đến năm 2030

Đây cũng là Hội nghị được tổ chức thường niên, có qui mô rộng tại HN, TP.HCM, Đà Nẵng để các đơn vị của Bộ được thảo luận, bàn định các nội dung mà Hội nghị sẽ quyết nghị. Hội nghị cũng được tổ chức với mong muốn xây dựng được Chương trình hành động sát nhất, có tính khả thi nhất, bám sát tinh thần Nghị quyết XIII của Đảng khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đặt văn hoá ngang hàng với sự phát triển về kinh tế, chính trị, là động lực cho sự phát triển.

Tìm và tháo gỡ “điểm nghẽn”

Đánh giá rằng 4 lĩnh vực thuộc sự quản lý nhà nước của Bộ đều là những lĩnh vực sâu rộng, liên quan trực tiếp đến đời sống tinh thần của nhân dân, nhận được nhiều ý kiến đóng góp của nhân dân, vì thế Bộ cần phải chọn việc, chọn điểm, theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, làm theo tinh thần từ dễ đến khó, vận động mọi người, mọi cấp cùng làm. Từ đó sẽ lan toả tinh thần, giá trị tốt đẹp của văn hoá đến toàn xã hội, tạo nên những phong trào tốt, những việc làm hay, góp phần khắc phục, hạn chế tệ nạn, những hành vi xấu trong đời sống xã hội.

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương trình bày báo cáo mục tiêu, nhiệm vụ của ngành TDTT năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ từ năm 2021 - 2026

Bộ trưởng cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị phải tìm ra được những “điểm nghẽn” trong những công việc được giao quản lý để tháo gỡ, khắc phục khó khăn và tìm ra giải pháp cụ thể. Với lĩnh vực Văn hoá, việc xây dựng Chiến lược phát triển văn hoá được xem là gốc cho sự phát triển của cả các lĩnh vực khác như Du lịch và Thể thao.

Tuy nhiên việc xây dựng Chiến lược văn hoá cũng không nên đưa ra những việc hàn lâm, khó thực hiện mà phải mang tính khả thi, chọn việc, chọn điểm để thực hiện. Chẳng hạn như việc xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh hay việc số hoá ngành Văn hoá hoặc phối hợp với các bộ, ngành khác để phát triển các thiết chế Văn hoá phục vụ nhân dân, hạn chế tình trạng cả khu công nghiệp, có tới hàng công nhân mà không có nổi một thiết chế Văn hoá phục vụ đời sống tinh thần của người lao động.

Thứ trưởng Đoàn Văn Việt trình bày báo cáo đưa Du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn

Với chương trình hành động để đưa Du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đại dịch Covid-19 đã giúp cho chúng ta thấm thía việc chưa quan tâm đúng mức đến du lịch nội đại với thị trường hơn 100 triệu dân. Vì thế chúng ta phải bàn cách để lấy du lịch nội địa làm cứu cánh, phát động các chương trình “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam”, xây dựng các sản phẩm du lịch mới, lạ hấp dẫn du khách, tích cực thúc đẩy số hoá ngành du lịch cũng như xây dựng sản phẩm Du lịch.

Với Thể thao, chiến lược phát triển thể thao là rất cần thiết, ngànhThể thao cần tổng kết việc thực hiện Nghị quyết 16 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về TDTT đến năm 2020.

Thứ trưởng Trịnh Thị Thuỷ trình bày báo cáo chuyên đề về công tác gia đình trong tình hình mới

Ngành Thể thao cũng sẽ phải đặt ra chương trình hành động trong 5 năm tới để tập trung phát triển sâu rộng phong trào thể thao quần chúng, tạo đà cho sự phát triển của thể thao thành tích cao. “Nhiệm vụ trước mắt là Thể thao Việt Nam phải tập trung cho nhiệm vụ chuẩn bị tổ chức thành công SEA Games 31. Việc đăng cai SEA Games 31 không chỉ góp phần nâng cao vị thế, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam mà còn tác động trở lại, kích thích sự phát triển của Du lịch. Bên cạnh đó ngành Thể thao cũng phải chuẩn bị thật tốt về lực lượng cho các Đại hội thể thao lớn như Olympic. Chúng ta phải làm một cách căn cơ, bài bản, tránh tình trạng “bắt cóc bỏ dĩa”, chú trọng các Trung tâm huấn luyện thể thao – nơi đào tạo, trui rèn của các tài năng thể thao nước nhà”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Đoàn kết, hết lòng vì công việc chung

Mong muốn các đơn vị của Bộ hãy liên kết, tạo ra sức mạnh tổng hợp của ngành VHTTDL, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho biết, sau Hội nghị, Bộ VHTTDL sẽ phải tổng kết để ban hành các quy chế, tuân thủ các nguyên tắc lãnh đạo, xây dựng Ban cán sự đoàn kết, hết lòng vì công việc chung, từ đó lan tỏa ra các đơn vị của Bộ.

Điểm cầu tại Hà Nội

Quy chế cũng sẽ phải tăng cường chức năng kiểm tra, giám sát vì chỉ có kiểm tra giám sát mới phát hiện sai phạm. Quy chế hoạt động của Bộ là gốc, là cần thiết. Phải phân công, phân trách nhiệm rõ ràng, không giao thoa chồng lấn, có người chịu trách nhiệm đứng đầu để thực hiện. Từ đó hạn chế những bất cập, đề cao kỷ cương, kỷ luật, đề cao trách nhiệm, nêu gương.

Điểm cầu tại TP Hồ Chí Minh

Bộ trưởng cũng cho biêt, tháng 6 tới Bộ sẽ xem xét thí điểm ký cam kết trách nhiệm giữa lãnh đạo các Cục, Vụ với lãnh đạo Bộ. Tiến tới năm 2022 sẽ ký cam kết giữa tất cả lãnh đạo các đơn vị của Bộ với lãnh đạo Bộ theo hướng có trọng tâm trọng điểm, có sản phẩm và có đầu ra. Bộ giao việc sẽ có trọng tâm trọng điểm, có sản phẩm, có đầu ra; nhận xét cán bộ không chung chung, ai làm tốt phải được khen; ai làm chưa tốt phải trăn trở, suy nghĩ.

Gợi mở chủ đề là “Quyết liệt hành động, khát vọng cống hiến”, Bộ trưởng mong cán bộ quán triệt hành động, có danh dự, có lòng tự trọng, quyết tâm xây dựng ngành, không trông chờ, ỷ lại, ngồi quan sát mà hãy biết yêu thương và đoàn kết.

Điểm cầu tại Đà Nẵng

“Cuộc đời của mỗi chúng ta, cần phải thực hiện được 4 phép tính. Đó là cộng thêm lòng yêu thương; trừ đi sự ghen ghét, đố kỵ; nhân lên sự đoàn kết và biết chia sẻ”, Bộ trưởng chia sẻ và mong muốn sau Hội nghị, các đại biểu sẽ xem xét xem các ý kiến đã đủ chưa và cần góp ý những gì cho chiến lược phát triển chung, để xây dựng ngành ngày càng vững mạnh.

 “Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đặt mục tiêu xây dựng đất nước hùng cường. Hội nghị ngày hôm nay của Bộ VHTTDL cũng đặt mục tiêu xây dựng ngành ngày càng vững mạnh, góp phần vào sự phát triển chung của đất nước. Vì vậy phải chăng chúng ta lấy chủ đề là: “Quyết liệt hành động, khát vọng cống hiến” để đưa Nghị quyết XIII của Đảng vào cuộc sống, để xây dựng chương trình hành động một cách khả thi, đạt hiệu quả tốt nhất”, Bộ trưởng nhấn mạnh và mong muốn đội ngũ cán bộ, lãnh đạo, công nhân, viên chức, người lao động ngành VHTTDL hãy phát huy tinh thần trách nhiệm nhằm cống hiến xây dựng ngành, không có tư tưởng trông chờ, ỉ lại mà hãy tích cực hành động vì sự phát triển chung.

Nguồn: Báo Văn hóa

Tin cùng chuyên mục

Video quảng bá du lịch

Thương hiệu du lịch hàng đầu

TRAVEL GUIDE BOOK

Khám phá du lịch Việt Nam