Bắc Ninh sẽ tổ chức hát quan họ trên thuyền vào tối thứ 7 hàng tuần

Bắt đầu từ tháng 8/2017, vào tối thứ 7 hàng tuần, tại 2 hồ nước trước trụ sở Tỉnh ủy và trụ sở HĐND – UBND tỉnh Bắc Ninh sẽ tổ chức hát Quan họ trên thuyền.

UBND tỉnh Bắc Ninh đã giao cho các ngành chức năng chuẩn bị các điều kiện để tổ chức hát quan họ trên thuyền tại 2 địa điểm trên; đồng thời, chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện; phối hợp với Sở Tài chính đề xuất mức hỗ trợ cho cán bộ, nhân viên trực tiếp tham gia cũng như kinh phí mua sắm trang thiết bị phục vụ việc tổ chức hát Quan họ trên thuyền như: hệ thống âm thanh, ánh sáng, thuyền rồng…

Dân ca Quan họ Bắc Ninh được tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hiệp Quốc (UNESCO) công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại vào tháng 9/2009. Việc tổ chức hát Quan họ trên thuyền vừa phục vụ nhân dân, vừa quảng bá Dân ca Quan họ Bắc Ninh - loại hình nghệ thuật riêng có, đặc trưng của vùng Bắc Ninh - Kinh Bắc đến người dân trong ngoài tỉnh và du khách, bạn bè quốc tế khi đến Bắc Ninh, góp phần bảo tồn và đưa Dân ca Quan họ ngày càng phát triển trường tồn và lan tỏa./.

Video quảng bá du lịch

Thương hiệu du lịch hàng đầu

TRAVEL GUIDE BOOK

Khám phá du lịch Việt Nam