5 năm thực hiện Chiến lược phát triển Du lịch Việt Nam

 Tổng cục Du lịch (TCDL) tổ chức Hội thảo đánh giá 5 năm thực hiện Chiến lược phát triển Du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và trao đổi những nhiệm vụ trọng tâm của ngành Du lịch năm 2016.

Hội thảo đã nghe đại diện Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch báo cáo đánh giá sơ bộ kết quả thực hiện Chiến lược giai đoạn 2011-2015. Báo cáo nêu rõ: quá trình thực hiện chiến lược giai đoạn vừa qua luôn đảm bảo sự nhất quán với quan điểm phát triển, bước đầu phát triển du lịch hiệu quả hơn so với giai đoạn trước; chất lượng dịch vụ được tăng lên đáng kể thể hiện qua các chỉ tiêu đánh giá về sản phẩm du lịch, cơ sở lưu trú, nguồn nhân lực…; việc triển khai thực hiện chương trình nâng cao nhận thức du lịch đã có kết quả bước đầu; ngành Du lịch từng bước khẳng định vị thế là ngành kinh tế mũi nhọn. Tuy nhiên, cũng còn nhiều hạn chế như: năng lực cạnh tranh của Du lịch Việt Nam còn thấp; môi trường du lịch còn nhiều vấn đề bất cập, sản phẩm du lịch còn hạn chế, công tác quảng bá xúc tiến, chất lượng nguồn nhân lực du lịch...

Các đại biểu tham dự hội thảo đều nhận định việc đánh giá 5 năm thực hiện Chiến lược rất có ý nghĩa với ngành Du lịch, qua đó để có những điều chỉnh tốt hơn trong việc thực hiện Chiến lược giai đoạn tiếp theo. Các đại biểu đã thảo luận, trao đổi, đưa ra nhiều ý kiến góp ý và đề xuất những giải pháp trọng điểm để góp phần thực hiện thành công các định hướng và mục tiêu của Chiến lược trong giai đoạn tiếp theo.

Tại phiên buổi chiều, hội thảo tập trung xác định những nhiệm vụ trọng tâm của ngành Du lịch năm 2016 và chương trình xúc tiến du lịch quốc gia năm 2016. Theo đó, năm 2016, ngành Du lịch phấn đấu mục tiêu đón 8,5 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ 60 triệu lượt khách du lịch nội địa, tổng thu từ khách du lịch đạt 400 nghìn tỷ đồng.

Một số ý kiến cho rằng năm 2016 với tình hình trong nước và thế giới có nhiều thay đổi lớn, đặc biệt là hội nhập TPP và Cộng đồng ASEAN, cần có những chính sách đột biến, tập trung sửa đổi thể chế du lịch nhằm tháo gỡ các vướng mắc; xác định đúng và chuẩn thị trường khách; tăng cường thanh tra kiểm tra giám sát, đặc biệt vấn đề kinh doanh du lịch trái phép của người nước ngoài; vấn đề môi trường du lịch cần được quan tâm bảo vệ...

Phát biểu chỉ đạo tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện đề nghị Tổng cục Du lịch tiếp thu các đề xuất, góp ý tại hội thảo để hoàn thiện báo cáo, chuẩn bị tốt cho hội nghị tổng kết của Ngành tổ chức vào ngày 30/12/2015, đồng thời thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2016 và công tác xúc tiến, quảng bá với tinh thần hiệu quả, thiết thực. 

Video quảng bá du lịch

Thương hiệu du lịch hàng đầu

TRAVEL GUIDE BOOK

Khám phá du lịch Việt Nam