Báo cáo Đề án tổng thể ứng dụng công nghệ thông tin tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 ngành Du lịch Việt Nam

Chiều ngày 9/3/2018, tại trụ sở Tổng cục Du lịch đã diễn ra buổi báo cáo Đề án tổng thể ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 ngành Du lịch Việt Nam dưới sự chủ trì của Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Tuấn.

Tham dự buổi báo cáo có các lãnh đạo Tổng cục Du lịch; lãnh đạo các Vụ, đơn vị thuộc Tổng cục Du lịch cùng đại diện Công ty công nghệ DTT.

Theo báo cáo Đề án, ngành du lịch đang được Đảng, Chính phủ quan tâm, ban hành nhiều chính sách nhằm đẩy mạnh phát triển, du lịch đang có những điều kiện thuận lợi để phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn. Không những vậy, Du lịch Việt Nam còn đang phát triển trong bối cảnh diễn ra cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (CMCN 4.0). Cuộc cách mạng này sẽ tạo cho Du lịch Việt Nam những cơ hội phát triển tích cực, tăng lợi thế cạnh tranh so với các nước trong khu vực, đáp ứng nhu cầu du lịch ngày càng cao và đa dạng của du khách. Vì vậy việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong bối cảnh hiện đại hóa, công nghiệp hóa như hiện nay là rất cần thiết.

Đề án ứng dụng tổng thể công nghệ thông tin được xây dựng trên cơ sở quán triệt, thực hiện các nghị quyết của Đảng, các chiến lược, quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam, kế thừa các kết quả nghiên cứu trong và ngoài nước, đồng thời tiếp thu ý kiến đóng góp của các ban, bộ, ngành, các tổ chức, doanh nghiệp…

Mục tiêu của đề án nhằm đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động quản lý, kinh doanh du lịch, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của du lịch Việt Nam, thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Tuấn phát biểu chỉ đạo

Đề án tập trung vào 4 trụ cột của Du lịch thông minh trong bối cảnh CMCN 4.0; 7 chiến lược nâng cao năng lực tiếp cận CMCN 4.0; 5 cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển du lịch thông minh; 10 giải pháp ứng dụng CNTT hỗ trợ các nhóm chiến lược; Mô hình tổng thể ứng dụng CNTT ngành Du lịch tiếp cận cuộc CMCN 4.0.

Báo cáo đề xuất để tạo sự phát triển đột phá, trong thời gian tới, ngành Du lịch cần đặt ưu tiên hàng đầu cho việc đẩy mạnh ứng dụng và phát triển CNTT, cần sớm ban hành và duy trì mô hình tổng thể CNTT đi kèm với các chính sách, quy định để ban hành khung quản lý dựa trên CNTT.

Trao đổi về nội dung của đề án, lãnh đạo các Vụ, đơn vị thuộc TCDL cho rằng đề án đã nêu bật được các nội dung cần tập trung phát triển. Bên cạnh đó, đề án cần tập trung vào nội dung du lịch trong việc ứng dụng CNTT, giới thiệu các nền tảng hạ tầng công nghệ, nhấn mạnh vào yếu tố nguồn lực CNTT phục vụ trong ngành Du lịch…

Đánh giá cao những nỗ lực của nhóm công tác xây dựng đề án, Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Tuấn nhấn mạnh, đề án có ý nghĩa rất quan trọng trong việc phát triển du lịch thông minh trong bối cảnh số hóa ngày càng hiện đại và có nhiều điểm mới.

Tổng cục trưởng đề nghị nhóm công tác tiếp thu những ý kiến góp ý, tích cực hoàn thiện đề án, tập trung vào phần cốt lõi gồm “4 trụ cột, 7 chiến lược, 10 giải pháp, 5 chính sách và mô hình tổng thể”. Ngoài ra cần đề xuất, làm rõ công tác phân công tổ chức thực hiện nhiệm vụ giữa các bên liên quan.

 

Tin cùng chuyên mục

Video quảng bá du lịch

Thương hiệu du lịch hàng đầu

TRAVEL GUIDE BOOK

Khám phá du lịch Việt Nam