Bảo vệ môi trường tại các khu du lịch quốc gia

"Bảo vệ môi trường tại các khu du lịch quốc gia" là chủ đề của Hội thảo khoa học do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức, Tạp chí Du lịch là đơn vị thực hiện.

 

Chung tay bảo vệ môi trườngthiên nhiên
Chung tay bảo vệ môi trườngthiên nhiên

 

Hoạt động này nhằm đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm bảo vệ môi trường du lịch nói chung và các khu du lịch quốc gia nói riêng; tạo diễn đàn để các Ban Quản lý khu du lịch quốc gia, các cơ quan chuyên môn, hiệp hội, doanh nghiệp du lịch, dịch vụ, lưu trú … trao đổi kinh nghiệm trong công tác quản lý bảo vệ môi trường du lịch, đảm bảo an toàn du lịch, nâng cao hiệu quả kinh doanh góp phần thực hiện mục tiêu phát triển bền vững.

Phát triển bền vững với 3 mục tiêu là phát triển kinh tế, phát triển xã hội và đặc biệt là bảo vệ môi trường là định hướng chiến lược của nhiều quốc gia trên thế giới và Việt Nam. Những năm gần đây, mục tiêu phát triển bền vững được đặc biệt chú trọng, tuy nhiên sự bùng nổ của các hoạt động kinh tế và hoạt động du lịch đã gây nên những áp lực lớn và tác động không nhỏ đến môi trường.

Để góp phần giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường, các tham luận Hội thảo sẽ tập trung vào các chính sách liên quan đến môi trường và phát triển; đồng thời đưa ra các giải pháp, sáng kiến nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ môi trường du lịch.

Theo ông Nguyễn Đức Xuyên, Tổng Biên tập Tạp chí Du lịch,việc tổ chức hội thảo lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng, thiết thực, tác động cụ thể đến các cơ quan chức năng, doanh nghiệp, cộng đồng xã hội cùng chung tay gìn giữ và bảo vệ môi trường, giảm thiểu tác động vào thiên nhiên….

Theo kế hoạch, Hội thảo sẽ diễn ra vào cuối tháng 7/2017.

Video quảng bá du lịch

Thương hiệu du lịch hàng đầu

TRAVEL GUIDE BOOK

Khám phá du lịch Việt Nam